25 Septembrie, 2017

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007

privind înființarea, organizarea și funcționarea

Agenției Naționale de Integritate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

Președintele României decretează:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

 

 

București, 25 aprilie 2013.
Nr. 429.