23 Februarie, 2018

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

 

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2012

pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

 

Președintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

 

București, 25 aprilie 2013.
Nr. 428.