19 Februarie, 2018

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

ORDIN

pentru aprobarea Listei standardelor românești care adoptă standardele europene armonizate

din domeniul echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive

 

Având în vedere:
— Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;
— prevederile art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață a echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, cu modificările ulterioare, în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013,

ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice

emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Lista standardelor românești care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, din lista publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 40 din 12 februarie 2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă dispozițiile Ordinului ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 448/2008 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la echipamente și sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 29 iulie 2008.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

 

 

București, 22 aprilie 2013.
Nr. 713.

LISTA

standardelor românești care adoptă standardele europene armonizate

din domeniul echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive


ANEXĂ


Prezenta listă conține standardele românești care adoptă standarde europene armonizate publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 40 din 12 februarie 2013, în Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 94/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 martie 1994 privind armonizarea legislativă a statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul directivei) (2013/C 40/01)

 

 

Nr. crt.

 

 

Indicativul standardului românesc

 

 

OES*)

 

 

Indicativul standardului european armonizat

 

 

Titlul standardului în limba română

Data primei publicări a standardului european în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

 

 

Indicativul standardului românesc înlocuit

Data încetării prezumției

de conformitate pentru standardul european armonizat înlocuit Nota 1

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

SR EN 1010-1+A1:2011

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Securitatea mașinilor. Cerințe de

securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor de tipărire și de prelucrare a hârtiei. Partea 1: Cerințe comune

8.6.2011

SR EN 1010-1:2005

Nota 2.1

Dată depășită

(8.06.2011)

2.

SR EN 1010-2+A1:2011

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Securitatea mașinilor. Cerințe de

securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor de tipărire și de prelucrare a hârtiei. Partea 2: Mașini de tipărire și de lăcuire, inclusiv echipamente de pretipărire

4.2.2011

SR EN 1010-2:2006

Nota 2.1

Dată depășită

(28.02.2011)

3.

SR EN 1127-1:2011

CEN

EN 1127-1:2011

Atmosfere explozive. Prevenirea și

protecția la explozii. Partea 1: Concepte fundamentale și metodologie

18.11.2011

SR EN 1127-1:2008

Nota 2.1

31.07.2014

4.

SR EN 1127-2+A1:2008

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Atmosfere explozive. Prevenirea și

protecția la explozie. Partea 2: Concepte fundamentale și metodologie pentru minerit

20.8.2008

SR EN 1127-2:2003

Nota 2.1

Dată depășită

(28.12.2009)

5.

SR EN 1710+A1:2008

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Echipamente și componente destinate

utilizării în atmosfere potențial explozive, în mine subterane

20.08.2008

SR EN 1710:2006

Nota 2.1

Dată depășită

(28.12.2009)

SR EN 1710+A1:2008/AC:2011

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

 

6.

SR EN 1755+A1:2009

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Securitatea cărucioarelor de manipulare.

Funcționare în atmosferă potențial explozivă. Utilizare în atmosfere inflamabile în prezența gazelor, ceții, vaporilor și prafului

16.04.2010

SR EN 1755:2003

Nota 2.1

Dată depășită

(16.04.2010)

7.

SR EN 1834-1:2001

CEN

EN 1834-1:2000

Motoare cu ardere internă cu mișcare

alternativă. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția motoarelor pentru utilizare în atmosfere potențial explozive. Partea 1: Motoare din grupa II pentru utilizare în atmosfere cu gaze și vapori inflamabili

21.07.2001

 

 

*) OES: Organismul European de Standardizare:

— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels (http://www.cen.eu)
— Cenelec: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels (http://www.cenelec.org)

8.

SR EN 1834-2:2003

CEN

EN 1834-2:2000

Motoare cu ardere internă cu mișcare

alternativă. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția motoarelor pentru utilizare în atmosfere potențial explozive. Partea 2: Motoare din grupa I pentru utilizare în medii de lucru subterane susceptibile de a conține gaz de mină și/sau praf combustibil

21.07.2001

 

 

9.

SR EN 1834-3:2003

CEN

EN 1834-3:2000

Motoare cu ardere internă cu mișcare

alternativă. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția motoarelor pentru utilizare în atmosfere potențial explozive. Partea 3: Motoare din grupa II pentru utilizare în atmosfere cu praf inflamabil

21.07.2001

 

 

10.

SR EN 1839:2013

CEN

EN 1839:2012

Determinarea limitelor de explozie pentru

gaze și vapori

22.11.2012

SR EN 1839:2004

Nota 2.1

31.03.2013

11.

SR EN 12581+A1:2010

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Instalații de aplicare. Instalații prin

imersie și electrodepunere a produselor de vopsire organice lichide. Cerințe de securitate

17.09.2010

SR EN 12581:2006

Nota 2.1

Dată depășită

(31.12.2010)

12.

SR EN 12621+A1:2010

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Instalații de alimentare și de circulație a

produselor de vopsire sub presiune. Cerințe de securitate

17.09.2010

SR EN 12621:2006

Nota 2.1

Dată depășită

(31.12.2010)

13.

SR EN 12757-1+A1:2010

CEN

EN 12757:2005+A1:2010

Echipament de omogenizare a

produselor de vopsire. Cerințe de securitate. Partea 1: Echipament de omogenizare utilizate la revopsirea autovehiculelor

17.09.2010

SR EN 12757-1:2006

Nota 2.1

Dată depășită

(31.12.2010)

14.

SR EN 13012:2012

CEN

EN 13012:2012

Stații de carburant. Construcția și

performanțele pistoalelor automate de umplere utilizate la distribuitoarele de carburant

3.08.2012

SR EN 13012:2003

Nota 2.1

Dată depășită

(31.12.2012)

15.

SR EN 13160-1:2003

CEN

EN 13160-1:2003

Sisteme de detectare a scurgerilor.

Partea 1: Principii generale

14.08.2003

 

 

16.

SR EN 13237:2004

CEN

EN 13237:2012

Atmosfere potențial explozive. Termeni și

definiții pentru echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive

12.02.2013

SR EN 13237:2004

Nota 2.1

30.04.2013

17.

SR EN 13463-1:2009

CEN

EN 13463-1:2009

Echipamente neelectrice pentru

atmosfere potențial explozive

Parte 1: Metode și cerințe de bază

16.04.2010

SR EN 13463-1:2003

Nota 2.1

Dată depășită

(31.12.2010)

18.

SR EN 13463-2:2005

CEN

EN 13463-2:2004

Echipamente neelectrice pentru utilizare

în atmosfere potențial explozive. Partea 2: Protecție prin carcasă cu restricție la

curgere „fr”

30.11.2005

 

 

19.

SR EN 13463-3:2005

CEN

EN 13463-3:2005

Echipamente neelectrice pentru utilizare

în atmosfere potențial explozive. Partea 3: Protecție prin carcasă antideflagrantă „d”

30.11.2005

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

20.

SR EN 13463-5:2011

CEN

EN 13463-5:2011

Echipamente neelectrice destinate

utilizării în atmosfere potențial explozive. Partea 5: Protecție prin securitate constructivă „c”

18.11.2011

SR EN 13463-5:2004

Nota 2.1

31.07.2014

21.

SR EN 13463-6:2005

CEN

EN 13463-6:2005

Echipamente neelectrice pentru utilizare

în atmosfere potențial explozive. Partea 6: Protecție prin controlul sursei de

aprindere „b”

30.11.2005

 

 

22.

SR EN 13463-8:2004

CEN

EN 13463-8:2003

Echipamente neelectrice pentru utilizare

în atmosfere potențial explozive. Partea 8: Protecție prin imersie într-un lichid „k”

12.08.2004

 

 

23.

SR EN 13616:2004

CEN

EN 13616:2004

Dispozitive pentru limitarea umplerii

rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi

9.03.2006

 

 

SR EN 13616:2004/AC:2006

CEN

EN 13616:2004/AC:2006

 

 

 

 

24.

SR EN 13617-1:2012

CEN

EN 13617-1:2012

Stații de combustibil. Partea 1: Cerințe de

securitate referitoare la construcția și funcționarea pompelor dozatoare, distribuitoarelor și unităților de pompare de la distanță

3.08.2012

SR EN 13617-1+A1:2009

Nota 2.1

Dată depășită

(30.11.2012)

25.

SR EN 13617-2:2012

CEN

EN 13617-2:2012

Stații de combustibil. Partea 2: Cerințe de

securitate referitoare la construcția și la performanțele racordurilor casante utilizate pentru distribuitoarele de carburant

4.05.2012

SR EN 13617-2:2005

Nota 2.1

Dată depășită

(30.09.2012)

26.

SR EN 13617-3:2012

CEN

EN 13617-3:2012

Stații de combustibil. Partea 3: Cerințe de

securitate referitoare la construcția și la performanțele racordurilor de securitate

4.05.2012

SR EN 13617-3:2005

Nota 2.1

Dată depășită

(30.09.2012)

27.

SR EN 13760:2004

CEN

EN 13760:2003

Dispozitiv de umplere cu GPL a

vehiculelor de sarcini ușoare și grele. Pistol de umplere: condiții de încercări și dimensiuni

24.01.2004

 

 

28.

SR EN 13821:2003

CEN

EN 13821:2002

Atmosfere potențial explozive. Prevenirea

și protecția la explozie. Determinarea energiei minime de aprindere a amestecurilor praf/aer

20.05.2003

 

 

29.

SR EN 14034-1+A1:2011

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Determinarea caracteristicilor de explozie

ale norilor de praf. Partea 1: Determinarea presiunii de explozie maxime pmax a norilor de praf

8.06.2011

SR EN 14034-1:2005

Nota 2.1

Dată depășită

(31.07.2011)

30.

SR EN 14034-2+A1:2011

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Determinarea caracteristicilor de explozie

ale norilor de praf. Partea 2: Determinarea vitezei maxime de creștere a presiunii de explozie (dp/dt) max a norilor de praf

8.06.2011

SR EN 14034-2:2006

Nota 2.1

Dată depășită

(31.07.2011)

31.

SR EN 14034-3+A1:2011

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Determinarea caracteristicilor de explozie

ale norilor de praf. Partea 3: Determinarea limitei inferioare de explozie LEL a norilor de praf

8.06.2011

SR EN 14034-3:2006

Nota 2.1

Dată depășită

(31.07.2011)

32.

SR EN 14034-4+A1:2011

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Determinarea caracteristicilor de explozie

ale norilor de praf. Partea 4: Determinarea concentrației-limită de oxigen CLO a norilor de praf

8.06.2011

SR EN 14034-4:2005

Nota 2.1

Dată depășită

(31.07.2011)

33.

SR EN 14373:2006

CEN

EN 14373:2005

Sisteme de suprimare a exploziei

9.03.2006

 

 

34.

SR EN 14460:2006

CEN

EN 14460:2006

Echipament rezistent la explozie

15.12.2006

 

 

35.

SR EN 14491:2013

CEN

EN 14491:2012

Sisteme de protecție prin ventilație

împotriva exploziei de praf combustibil

22.11.2012

SR EN 14491:2006

Nota 2.1

28.02.2013

36.

SR EN 14492-1+A1:2010

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Instalații de ridicat. Trolii și palane

acționate. Partea 1: Trolii acționate

16.04.2010

SR EN 14492-1:2007

Nota 2.1

Dată depășită

(30.04.2010)

SR EN 14492-1+A1:2010/AC:2010

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

 

37.

SR EN 14492-2+A1:2010

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Instalații de ridicat. Trolii și palane

acționate. Partea 2:Palane acționate

16.04.2010

SR EN 14492-2:2007

Nota 2.1

Dată depășită

(16.04.2010)

SR EN 14492-2+A1:2010/AC:2010

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

 

38.

SR EN 14522:2006

CEN

EN 14522:2005

Determinarea temperaturii de

autoaprindere a gazelor și vaporilor

30.11.2005

 

 

39.

SR EN 14591-1:2005

CEN

EN 14591-1:2004

Prevenirea și protecția împotriva

exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecție. Partea 1: Construcție de ventilație rezistentă la o explozie de 2 bar

9.03.2006

 

 

SR EN 14591-1:2005/AC:2006

CEN

EN 14591-1:2004/AC:2006

 

 

 

 

40.

SR EN 14591-2:2007

CEN

EN 14591-2:2007

Prevenirea și protecția împotriva

exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecție. Partea 2: Baraje pasive cu bazine cu apă

12.12.2007

 

 

SR EN 14591-2:2007/AC:2009

CEN

EN 14591-2:2007/AC:2008

 

 

 

 

41.

SR EN 14591-4:2007

CEN

EN 14591-4:2007

Prevenirea și protecția împotriva

exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecție. Partea 4: Sisteme automate de stingere a incendiilor pentru combine de înaintare cu tăiere punctiformă

12.12.2007

 

 

SR EN 14591-4:2007/AC:2008

CEN

SR EN 14591-4:2007/AC:2008

 

 

 

 

42.

SR EN 14677:2008

CEN

EN 14677:2008

Securitatea mașinilor. Metalurgie

secundară. Mașini și echipamente pentru tratarea oțelului lichid

20.08.2008

 

 

43.

SR EN 14678-1+A1:2009

CEN

EN 14678-1:2006+A1:2009

Echipamente și accesorii pentru GPL.

Construcție și caracteristici ale echipamentelor pentru GPL din stațiile de distribuție la autovehicule.

Partea 1: Distribuitoare

16.04.2010

SR EN 14678-1:2006

Nota 2.1

Dată depășită

(16.04.2010)

0

1

2

3

4

5

6

7

44.

SR EN 14681+A1:2010

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Securitatea mașinilor. Cerințele de

securitate pentru mașinile și echipamentele elaborării oțelului în cuptor cu arc electric

8.06.2011

SR EN 14681:2007

Nota 2.1

Dată depășită

(8.06.2011)

45.

SR EN 14756:2007

CEN

EN 14756:2006

Determinarea concentrației-limită de

oxigen (CLO) pentru gaze și vapori inflamabili

12.12.2007

 

 

46.

SR EN 14797:2007

CEN

EN 14797:2006

Dispozitive de descărcare a exploziei

12.12.2007

 

 

47.

SR EN 14973+A1:2008

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Benzi transportoare pentru utilizare în

instalații subterane. Cerințe de securitate electrică și de inflamabilitate

7.07.2010

SR EN 14973:2007

Nota 2.1

Dată depășită

(31.12.2010)

48.

SR EN 14983:2007

CEN

EN 14983:2007

Prevenirea și protecția împotriva

exploziilor în minele subterane. Echipamente și sisteme de protecție pentru captarea gazului de mină

12.12.2007

 

 

49.

SR EN 14986:2007

CEN

EN 14986:2007

Proiectarea ventilatoarelor utilizate în

atmosfere potențial explozive

12.12.2007

 

 

50.

SR EN 14994:2007

CEN

EN 14994:2007

Sisteme de protecție prin ventilație

împotriva exploziilor de gaze

12.12.2007

 

 

51.

SR EN 15089:2009

CEN

EN 15089:2009

Sisteme de izolare a exploziei

16.04.2010

 

 

52.

SR EN 15188:2008

CEN

EN 15188:2007

Determinarea comportării la

autoaprindere a acumulărilor de praf

12.12.2007

 

 

53.

SR EN 15198:2008

CEN

EN 15198:2007

Metodologie de evaluare a riscului pentru

echipamente și componente neelectrice destinate utilizării în atmosfere potențial explozive

12.12.2007

 

 

54.

SR EN 15233:2008

CEN

EN 15233:2007

Metodologie de evaluare a securității în

funcționare a sistemelor protectoare pentru atmosferele potențial explozive

12.12.2007

 

 

55.

SR EN 15268:2009

CEN

EN 15268:2008

Stații de combustibil. Cerințe de

securitate referitoare la construcția ansamblurilor de pompe submersibile

27.01.2009

 

 

56.

SR EN 15794:2010

CEN

EN 15794:2009

Determinarea punctelor de explozie ale

lichidelor inflamabile

16.04.2010

 

 

57.

SR EN 15967:2012

CEN

EN 15967:2011

Determinarea presiunii maxime de

explozie și a vitezei maxime de creștere a presiunii gazelor și vaporilor

18.11.2011

SR EN 13673-2:2006;

SR EN 13673-1:2004

Nota 2.1

Dată depășită

(29.02.2012)

58.

SR EN 16009:2011

CEN

EN 16009:2011

Dispozitive de descărcare a exploziei fără

flacără

18.11.2011

 

 

59.

SR EN 16020:2011

CEN

EN 16020:2011

Deviatoare de explozie

18.11.2011

 

 

60.

SR EN ISO 16852:2010

CEN

EN ISO 16852:2010

Opritoare de flacără. Cerințe de

performanță, metode de încercare și limite de utilizare

17.09.2010

SR EN 12874:2003

Nota 2.1

Dată depășită

(31.12.2010)

61.

SR EN 50050:2007

Cenelec

EN 50050:2006

Aparatură electrică pentru atmosfere

potențial explozive. Echipament manual de pulverizare electrostatică

20.08.2008

 

 

62.

SR EN 50104:2011

Cenelec

EN 50104:2010

Aparatură electrică pentru detectarea și

măsurarea oxigenului. Cerințe de performanță și metode de încercare

4.02.2011

SR EN 50104:2004;

SR EN 50104:2004/A1:2005

Nota 2.1

1.06.2013

63.

SR EN 50176:2010

Cenelec

EN 50176:2009

Echipamente staționare de aplicare

electrostatică a materialelor lichide de acoperire inflamabile. Cerințe de securitate

16.04.2010

 

 

64.

SR EN 50177:2010

Cenelec

EN 50177:2009

Echipamente staționare de aplicare

electrostatică a materialelor lichide de acoperire inflamabile. Cerințe de securitate

16.04.2010

 

 

SR EN 50177:2010/A1:2013

Cenelec

EN 50177:2009/A1:2012

 

22.11.2012

Nota 3

23.07.2015

65.

SR EN 50223:2011

Cenelec

EN 50223:2010

Echipament staționar de aplicare

electrostatică pentru scame inflamabile. Cerințe de securitate

17.09.2010

 

 

66.

SR EN 50241-1:2003

Cenelec

EN 50241-1:1999

Specificații pentru aparatura cu traiectorie

deschisă care detectează gaze combustibile sau toxice și vapori. Partea 1: Cerințe generale și metode de încercare

6.11.1999

 

 

SR EN 50241-1:2003/A1:2004

Cenelec

EN 50241-1:1999/A1:2004

 

12.08.2004

Nota 3

Dată depășită

(12.08.2004)

67.

SR EN 50241-2:2003

Cenelec

EN 50241-2:1999

Specificații pentru aparatura cu traiectorie

deschisă care detectează gaze combustibile sau toxice și vapori. Partea 2: Cerințe de performanță pentru aparatura de detectare a gazelor combustibile

6.11.1999

 

 

68.

SR EN 50271:2011

Cenelec

EN 50271:2010

Aparatură electrică pentru detectarea și

măsurarea gazelor combustibile, a

gazelor toxice sau a oxigenului. Cerințe și încercări pentru aparatura ce utilizează software și/sau tehnologii digitale

4.02.2011

 

 

69.

SR EN 50281-2-1:2003

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Aparatură electrică destinată utilizării în

prezența prafului combustibil. Partea 2-1: Metode de încercare. Metode de determinare a temperaturii minime de aprindere a prafului

6.11.1999

 

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

 

 

 

 

70.

SR EN 50303:2003

Cenelec

EN 50303:2000

Echipamente pentru grupa I, categoria

M1 destinate să rămână în funcțiune în atmosfere grizutoase și/sau cu praf de cărbune

16.02.2001

 

 

71.

SR EN 50381:2005

Cenelec

EN 50381:2004

Cabine ventilate mobile cu sau fără sursă

internă de degajare

9.03.2006

 

 

SR EN 50381:2005/C91:2008

Cenelec

EN 50381:2004/AC:2005

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

72.

SR EN 50495:2010

Cenelec

EN 50495:2010

Dispozitive de securitate necesare pentru

funcționare sigură a echipamentelor supuse la riscuri de explozie

17.09.2010

 

 

73.

SR EN 60079-0:2010

Cenelec

EN 60079-0:2009

IEC 60079-0:2007

Atmosfere explozive. Partea 0:

Echipamente. Prescripții generale

16.04.2010

SR EN 60079-0:2007;

SR EN 61241-0:2007

Nota 2.1

Dată depășită

(1.06.2012)

74.

SR EN 60079-1:2008

Cenelec

EN 60079-1:2007

IEC 60079-1:2007

Atmosfere explozive. Partea 1:

Echipamente protejate prin carcase antideflagrante „d”

20.08.2008

SR EN 60079-1:2005

Nota 2.1

Dată depășită

(1.07.2010)

75.

SR EN 60079-2:2008

Cenelec

EN 60079-2:2007

IEC 60079-2:2007

Atmosfere explozive. Partea 2:

Echipamente protejate prin carcase presurizate „p”

20.08.2008

SR EN 60079-2:2005

Nota 2.1

Dată depășită

(1.11.2010)

76.

SR EN 60079-5:2008

Cenelec

EN 60079-5:2007

IEC 60079-5:2007

Atmosfere explozive. Partea 5:

Echipamente protejate prin umplere cu pulbere „q”

20.08.2008

SR EN 50017:2003

Nota 2.1

Dată depășită

(1.11.2010)

77.

SR EN 60079-6:2007

Cenelec

EN 60079-6:2007

IEC 60079-6:2007

Atmosfere explozive. Partea 6:

Echipamente protejate prin imersiune în ulei „o”

20.08.2008

SR EN 50015:2003

Nota 2.1

Dată depășită

(1.05.2010)

78.

SR EN 60079-7:2007

Cenelec

EN 60079-7:2007

IEC 60079-7:2006

Atmosfere explozive. Partea 7: Protecția

echipamentului prin securitate mărită „e”

11.04.2008

SR EN 60079-7:2004

Nota 2.1

Dată depășită

(1.10.2009)

79.

SR EN 60079-11:2012

Cenelec

EN 60079-11:2012

IEC 60079-11:2011

Atmosfere explozive. Partea 11: Protecția

echipamentului prin securitate intrinsecă

„i”

4.05.2012

SR EN 60079-11:2007;

SR EN 60079-27:2008; SR EN 61241-11:2007

Nota 2.1

4.08.2014

80.

SR EN 60079-15:2011

Cenelec

EN 60079-15:2010

IEC 60079-15:2010

Atmosfere explozive. Partea 15: Protecția

echipamentului prin protecție de tip „n”

8.06.2011

SR EN 60079-15:2006

Nota 2.1

1.05.2013

81.

SR EN 60079-18:2010

Cenelec

EN 60079-18:2009

IEC 60079-18:2009

Atmosfere explozive. Partea 18: Protecția

echipamentului prin încapsulare „m”

7.07.2010

SR EN 60079-18:2004;

SR EN 61241-18:2005

Nota 2.1

Dată depășită

(1.10.2012)

82.

SR EN 60079-20-1:2010

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

IEC 60079-20-1:2010

Atmosfere explozive. Partea 20-1:

Caracteristici de material pentru clasificarea gazelor și vaporilor. Metode și date de încercări

17.09.2010

 

 

83.

SR EN 60079-25:2011

Cenelec

EN 60079-25:2010

IEC 60079-25:2010

Atmosfere explozive. Partea 25: Sisteme

cu securitate intrinsecă

8.06.2011

SR EN 60079-25:2005

Nota 2.1

1.10.2013

84.

SR EN 60079-26:2007

Cenelec

EN 60079-26:2007

IEC 60079-26:2006

Atmosfere explozive. Partea 26:

Echipamente cu nivel de protecție (EPL) Ga

20.08.2008

 

 

85.

SR EN 60079-28:2007

Cenelec

EN 60079-28:2007

IEC 60079-28:2006

Atmosfere explozive. Partea 28: Protecție

a echipamentului și a sistemelor de transmisie prin utilizarea radiației optice

11.04.2008

 

 

86.

SR EN 60079-29-1:2008

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

IEC 60079-29-1:2007 (Modificat)

Atmosfere explozive. Partea 29-1:

Detectoare de gaze. Prescripții de performanțe ale detectoarelor de gaze inflamabile

20.08.2008

SR EN 61779-1:2004;

SR EN 61779-1:2004/A11:2004; SR EN 61779-2:2004;

SR EN 61779-3:2004; SR EN 61779-4:2004; SR EN 61779-5:2004

Nota 2.1

Dată depășită

(1.11.2010)

87.

SR EN 60079-29-4:2010

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

IEC 60079-29-4:2009 (Modificat)

Atmosfere explozive. Partea 29-4:

Detectoare de gaze. Cerințe de performanță a detectoarelor cu traiectorie deschisă pentru gaze inflamabile

8.06.2011

SR EN 50241-1:2003;

SR EN 50241-

1:2003/A1:2004;

SR EN 50241-2:2003

Nota 2.1

1.04.2013

88.

SR EN 60079-30-1:2007

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

IEC 60079-30-1:2007

Atmosfere explozive. Partea 30-1:

Încălzirea traseelor cu rezistențe

electrice. Cerințe generale și de încercare

20.08.2008

 

 

89.

SR EN 60079-31:2010

Cenelec

EN 60079-31:2009

IEC 60079-31:2008

Atmosfere explozive. Partea 31: Protecția

echipamentelor la praf inflamabil prin carcase „t”

7.07.2010

SR EN 61241-1:2005

Nota 2.1

Dată depășită

(1.10.2012)

90.

SR EN 60079-35-1+AC:2012

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

IEC 60079-35-1:2011

Atmosfere explozive. Partea 35-1: Lămpi

de cască pentru utilizare în mine grizutoase. Cerințe generale. Construcția și încercarea pentru riscul la explozie

18.11.2011

SR EN 62013-1:2007

Nota 2.1

30.06.2014

SR EN 60079-35-1+AC:2012

Cenelec

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

 

 

 

 

91.

SR EN 61241-4:2007

Cenelec

EN 61241-4:2006

IEC 61241-4:2001

Aparatură electrică destinată utilizării în

prezența prafului combustibil. Partea 4: Tip de protecție „pD”

20.08.2008

 

 

92.

SR EN 62013-1:2007

Cenelec

EN 62013-1:2006

IEC 62013-1:2005

Lămpi de cască pentru mine grizutoase.

Partea 1: Cerințe generale. Construcția și încercarea privind riscul de explozie

20.08.2008

SR EN 62013-1:2004

Nota 2.1

Dată depășită

(1.02.2009)

93.

SR EN ISO/CEI 80079-34:2012

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

ISO/IEC 80079-34:2011 (Modificat)

Atmosfere explozive. Partea 34:

Aplicarea sistemelor de calitate pentru fabricarea echipamentelor

18.11.2011

SR EN 13980:2003

Nota 2.1

25.05.2014

 

Nota 1: În general, data încetării prezumției de conformitate va fi data retragerii („dow”) stabilită de către Organismul european de standardizare, însă se atrage atenția utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri excepționale.
Nota 2.1: Standardul nou (sau modificat) are aceeași sferă de aplicare ca standardul înlocuit. La data menționată standardul înlocuit încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei.
Nota 2.2: Noul standard are o sferă de aplicare mai extinsă decât standardul înlocuit. La data menționată standardul înlocuit încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei.
Nota 2.3: Noul standard are o sferă de aplicare mai restrânsă decât standardul înlocuit. La data menționată standardul înlocuit (parțial) încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei pentru acele produse care intră în sfera de aplicare a noului standard. Prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei pentru produsele care rămân în sfera de aplicare a standardului înlocuit (parțial), dar nu intră în sfera de aplicare a noului standard, nu este afectată.
Nota 3: În cazul modificărilor, standardul de referință este EN CCCCC:YYYY, modificările sale anterioare, dacă există, și noua modificare menționată. Prin urmare, standardul înlocuit se compune din EN CCCCC:YYYY și modificările sale anterioare, dacă există, însă fără noua modificare menționată. La data menționată standardul înlocuit încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei.

N O T Ă:

— Informații cu privire la disponibilitatea standardelor se pot obține fie de la organismele europene de standardizare, fie de la organismele naționale de standardizare, a căror listă este anexată la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, modificată prin Directiva 98/48/CE.
— Standardele armonizate sunt adoptate de către organizațiile europene pentru standardizare în limba engleză (CEN și Cenelec le publică, de asemenea, în franceză și germană). Prin urmare, titlurile standardelor armonizate sunt traduse în toate celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene de către organismele naționale pentru standardizare. Comisia Europeană nu este responsabilă de corectitudinea titlurilor care au fost prezentate pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
— Publicarea referințelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt disponibile în toate limbile comunitare.
— Această listă înlocuiește toate listele anterioare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Comisia asigură actualizarea acestei liste.
— Mai multe informații despre standardele armonizate se găsesc pe internet la http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised- standards/index_en.htm