25 Februarie, 2018

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 233/1997

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „LG — 97”

din municipiul București

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 233/1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „LG — 97” din municipiul București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 23 mai 1997, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,

Ioan Balaure Viceprim-ministru, Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

 

 

București, 23 aprilie 2013.
Nr. 202.

 

*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.