18 Februarie, 2018

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ORDIN

privind sesiunea specială de bacalaureat 2013 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și concursurile internaționale

În temeiul prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național — 2013, având în vedere Nota nr. 29.521 din 5 februarie 2013 cu privire la aprobarea perioadei de desfășurare a examenului de bacalaureat 2013 — sesiune specială, în baza prevederilor art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. —
Se aprobă calendarul sesiunii speciale de bacalaureat 2013, 18—31 mai 2013, pentru absolvenții de liceu participanți la loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și concursurile internaționale. Calendarul este cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. —
Comisia județeană de bacalaureat a Inspectoratului Școlar al Județului Prahova nominalizează unitățile de învățământ — centru de examen și centru zonal de evaluare pentru sesiunea specială de bacalaureat 2013.
Art. 3. —
Lista nominală a candidaților care pot participa la examenul de bacalaureat, sesiunea specială 18—31 mai 2013, este cuprinsă în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4. —
(1) Se numesc ca președinți ai comisiilor de bacalaureat din centrul de examen și din centrul zonal de evaluare după cum urmează:
— Vasile Dumitrescu, prof. univ. dr. ing., de la Facultatea de Litere și Științe, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești — președintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen;
— Anca Mihaela Dobrinescu, conf. univ. dr., de la Facultatea de Litere și Științe, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești — președintele comisiei de bacalaureat din centrul de evaluare.
(2) Comisia județeană de bacalaureat a Inspectoratului Școlar al Județului Prahova stabilește componența comisiilor de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale și a comisiilor de bacalaureat din centrele de examen și din centrul zonal de evaluare.

Art. 5. — Sesiunea specială de bacalaureat 2013 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat — 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat — 2011, cu modificările ulterioare, valabilă și pentru examenul de bacalaureat 2013, potrivit prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național — 2013. Lista disciplinelor la care candidații susțin examenul de bacalaureat și programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, valabile și pentru anul 

2013, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010 și prin Ordinul ministrului   educației,   cercetării,   tineretului   și   sportului nr. 5.610/2012.

Art. 6. —
Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, Direcția generală învățământ superior, Direcția generală buget-finanțe, Centrul Național de Evaluare și Examinare, Inspectoratul Școlar al Județului Prahova, conducerea unităților de învățământ — centre de bacalaureat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I.

 

Ministrul educației naționale,

Remus Pricopie

 

 

București, 22 aprilie 2013.
Nr. 3.587.

ANEXA Nr. 1

CALENDARUL

sesiunii speciale de bacalaureat 2013, 18—31 mai 2013

 

18—19 mai 2013       Înscrierea candidaților la sesiunea specială de examen

20—21 mai 2013       Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română —

proba A

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă —

proba B

22—23 mai 2013       Evaluarea competențelor digitale — proba D

24—25 mai 2013       Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională —

proba C

27 mai 2013              Limba și literatura română — proba E)a) — proba scrisă

28 mai 2013              Proba obligatorie a profilului — proba E)c) — proba scrisă

29 mai 2013              Proba la alegere a profilului și specializării — proba E)d) — proba scrisă

30 mai 2013              Limba și literatura maternă — proba E)b) — proba scrisă

Afișarea rezultatelor până la ora 18

Depunerea contestațiilor (orele 18—20)

31 mai 2013              Rezolvarea contestațiilor

Afișarea rezultatelor finale

ANEXA Nr. 2

 

LISTA  NOMINALĂ

a candidaților care pot participa la examenul de bacalaureat, sesiunea specială, 18—31 mai 2013

 

Nr. crt.

 

Numele și prenumele

 

Clasa

 

Unitatea de învățământ/Localitatea

 

Județul

 

Olimpiada/ Concursul

0

1

2

3

4

5

1.

PRUNĂ N. MIHAI GRIGORE

XII/2013

Colegiul Național „Vasile Lucaciu”, Baia Mare

Maramureș

Chimie

2.

COROAMĂ S. I. TEODORA

XII/2013

Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Botoșani

Botoșani

Chimie

3.

IEȘANU C. C. MARA IOANA

XII/2013

Colegiul Național „Roman Vodă”, Roman

Neamț

Chimie

4.

POPESCU I. MIHAI VIOREL

XII/2013

Colegiul Național „Frații Buzești”, Craiova

Dolj

Chimie

5.

MURGOCI C. ADRIAN

XII/2013

Colegiul Național „Mihai Viteazul”, București

București

Chimie

6.

BRATEI A. ALEXANDRU- ADRIAN

XII/2013

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Constanța

Constanța

Chimie

7.

BOBU L. ANDREEA

XII/2013

Liceul Internațional de Informatică, București

București

Chimie

8.

CORBU S. MARIA CRISTINA

XII/2013

Colegiul Național „Mihai Viteazul”, București

București

Chimie

9.

CONDURACHE P. A. ILIE- ANDREI

XII/2013

Liceul Teoretic, „Ovidius”, Constanța

Constanța

Chimie

10.

BOLUNDUȚ V. ALEXANDRU- CRISTIAN

XII/2013

Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, Cluj-Napoca

Cluj

Biologie

11.

JURJ I. I. IULIAN-GRAȚIAN

XII/2013

Colegiul Național „Horea, Cloșca și

Crișan”, Alba Iulia

Alba

Biologie

12.

DIMULESCU H.I. CRISTIANA

XII/2013

Colegiul Național „Frații Buzești”, Craiova

Dolj

Biologie

13.

CORDOȘ M. D. MIHAI ADRIAN

XII/2013

Colegiul Național „Emil Racoviță”, Cluj- Napoca

Cluj

Biologie

14.

POPA S. CĂTĂLIN

XII/2013

Liceul Teoretic „Gh. Munteanu Murgoci”, Măcin

Tulcea

Biologie

15.

CIUREA G. MIRUNA-IOANA

XII/2013

Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Ploiești

Prahova

Biologie

16.

NIȚULESCU C. ADINA CORNELIA

XII/2013

Colegiul Național „C. Diaconovici Loga”, Timișoara

Timiș

Biologie

17.

BRATU I. IONUȚ FLAVIUS

XII/2013

Colegiul Național „Unirea”, Focșani

Vrancea

Biologie

0

1

2

3

4

5

18.

NIȚU-PREDA T. IONELA

XII/2013

Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat”, Alexandria

Teleorman

Biologie

19.

TOMENCO V. TRAIAN

XII/2013

Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, București

București

Geografie

20.

CONSTANTINESCU PETRU

XII/2013

Colegiul Național de Informatică „Tudor

Vianu”, București

București

Matematică

21.

BARBU MIHAI FLORIN

XII/2013

Liceul Internațional de Informatică, București

București

Matematică

22.

MÂNDRILĂ CLAUDIU

XII/2013

Colegiul Național „Constantin Carabella”, Târgoviște

Dâmbovița

Matematică

23.

GHEORGHE L. DAN ANDREI

XII/2013

Colegiul Național „Zinca Golescu”, Pitești

Argeș

Matematică

24.

MIHAILESCU C. MARIA ELENA

XII/2013

Colegiul Național „I. L. Caragiale”, Ploiești

Prahova

Matematică

25.

PASNICU MIHAI ROBERT

XII/2013

Liceul Internațional de Informatică, București

București

Matematică

26.

TOMA FLORINA

XII/2013

Colegiul Național Iași

Iași

Matematică

27.

GAVRILĂ VLAD ALEXANDRU

XII/2013

Liceul Teoretic Internațional de

Informatică, București

București

Informatică

28.

POPA MIHAI

XII/2013

Colegiul Național „Frații Buzești”, Craiova

Dolj

Informatică

29.

VORONEANU RADU ȘTEFAN

XII/2013

Colegiul Național „I. L. Caragiale”, Ploiești

Prahova

Informatică

30.

DUȘMANU MIHAI ALEXANDRU

XII/2013

Colegiul Național de Informatică „Tudor

Vianu”, București

București

Informatică

31.

POPESCU SILVIU-EMIL

XII/2013

Colegiul Național „Grigore Moisil”, București

București

Informatică

32.

ANTONOV IRAIDA

XII/2013

Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, Tulcea

Tulcea

Limba rusă maternă

33.

IVANOV ALLA

XII/2013

Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași

Iași

Limba rusă maternă

34.

SAVIN VICTOR MARIAN

XII/2013

Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, Tulcea

Tulcea

Limba rusă maternă

35.

EVTEI TAISIA

XII/2013

Colegiul Național Pedagogic „Constantin

Brătescu”, Constanța

Constanța

Limba rusă maternă

36.

IVANOV NEONILA

XII/2013

Colegiul Național „Nicolae Bălcescu”, Brăila

Brăila

Limba rusă modernă

37.

MOLDOVAN VICTOR

XII/2013

Colegiul Economic Administrativ, Iași

Iași

Limba rusă modernă

38.

FURNICĂ MIHAELA

XII/2013

Colegiul Național „Edmond Nicolau”, Brăila

Brăila

Limba rusă modernă

39.

ANDRONIC DAN CRISTIAN

XII/2013

Liceul Internațional de Informatică, București

București

Fizică

40.

BLEAHU ANDREI IOAN

XII/2013

Colegiul Național „Grigore Moisil”, Onești

Bacău

Fizică

41.

DUMITRU SEBASTIAN FLORIN

XII/2013

Liceul Internațional de Informatică, București

București

Fizică

42.

KIS ALEX MIHAI

XII/2013

Colegiul Național de Informatică „Tudor

Vianu”, București

București

Fizică

43.

POP DAN IONUȚ

XII/2013

Colegiul Național „Silvania”, Zalău

Sălaj

Fizică

44.

POPESCU MIHAI-RADU

XII/2013

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Constanța

Constanța

Fizică

45.

IGELSKY ELENA MANUELA

XII/2013

Colegiul Național „Decebal”, Deva

Hunedoara

Admitere

Austria

46.

DAWOUD ABDULLAH

XII/2013

Colegiul National „I. L. Caragiale”, București

București

Arte marțiale ju-jitsu

47.

BAHNEANU C. COSMIN GABRIEL

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Câmpulung

Argeș

Atletism

0

1

2

3

4

5

48.

BISCA H. CLAUDIU

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balaș

Soter”, Buzău

Buzău

Atletism

49.

BUDIN M. DANIEL MIHAI ROBERT

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Slatina

Olt

Atletism

50.

BUNEA F. ANCA MARIA

XII/2013

Colegiul Tehnic „Mediensis”, Mediaș

Sibiu

Atletism

51.

CHIFOR M. VALENTIN

XII/2013

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, București

București

Atletism

52.

CODREANU G. STEFAN ALEXANDRU

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balaș

Soter”, Buzău

Buzău

Atletism

53.

COJOCARU V. ALEXANDRU GABRIEL

XII/2013

Colegiul Național „Octav Onicescu”, București

București

Atletism

54.

COSMA I. MIHAI CATALIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iași

Iași

Atletism

55.

DRAGOMIR I. ADRIAN IONUT

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Câmpulung

Argeș

Atletism

56.

GLISCA V. CORNEL CONSTANTIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Slatina

Olt

Atletism

57.

GLISCA V. MARIAN CRISTINEL

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Slatina

Olt

Atletism

58.

LOGHIN M. DANA ELENA

XII/2013

Colegiul Tehnic „Mediensis”, Mediaș

Sibiu

Atletism

59.

MOTOGNA I. BOGDAN IONUTZ

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Bistrița

Bistrița-Năsăud

Atletism

60.

NICHITUS P. PAVEL

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Slatina

Olt

Atletism

61.

PETRESCU V. MIHAI VALENTIN

XII/2013

Colegiul Național „Octav Onicescu”, București

București

Atletism

62.

PISTOL I. IONELA- DENISA

XII/2013

Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna”, Roșu/Chiajna

Ilfov

Atletism

63.

PITIGOI I. IOAN

XII/2013

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Atletism

64.

RAZOR H. BIANCA DENISA

XII/2013

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Cluj- Napoca

Cluj

Atletism

65.

ROMAS G. MIHAI IULIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Suceava

Suceava

Atletism

66.

SIMIUC P. LENUTA PETRONELA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Bacău

Bacău

Atletism

67.

STANCIU M. CRISTIAN

XII/2013

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, București

București

Atletism

68.

TERPEZAN S. ALEXANDRU

XII/2013

Colegiul Național „Octav Onicescu”, București

București

Atletism

69.

STOENESCU F. FLORENTIN

XII/2013

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, București

București

Atletism

70.

BARBUT N. ANDREI IONUT

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Banatul”, Timișoara

Timiș

Atletism

71.

BLENCHE M. MARIUS MARIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Banatul”, Timișoara

Timiș

Atletism

72.

DUMITRACHE I. COSMIN ILIE

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Banatul”, Timișoara

Timiș

Atletism

73.

CIULEI G. SAVINELA VIOLETA

XII/2013

Liceul Teoretic „Gheorghe Munteanu

Murgoci”, Macin

Tulcea

Atletism

74.

COJAN I. IONEL IRINEL AUGUSTIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Câmpulung

Argeș

Atletism

75.

MUREȘAN L. SEBASTIAN LUCIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Cluj-Napoca

Cluj

Atletism

76.

LAZAR MARIO

XII/2013

Colegiul Național „George Barițiu”, Cluj- Napoca

Cluj

Baschet

77.

TINCU VLAD LAURENTIU

XII/2013

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Sibiu

Sibiu

Baschet

78.

PAUN GEORGIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv Banatul, Timișoara

Timiș

Baschet

79.

DAMIAN ANDREI

XII/2013

Colegiul Național „Carol I”, Craiova

Dolj

Baschet

80.

POPOVICI VLAD

XII/2013

Colegiul Național Iași

Iași

Baschet

0

1

2

3

4

5

81.

DASCALESCU FLORIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iași

Iași

Baschet

82.

DRAGUSANU MIHAI

XII/2013

Colegiul Național „Aprily Lajos”, Brașov

Brașov

Baschet

83.

DUMITRACHE ALEXANDRA- MARIA

XII/2013

Colegiul Național „Anghel Saligny”, București

București

Baschet

84.

GRIGORE ANA

XII/2013

Colegiul Național „Anghel Saligny”, București

București

Baschet

85.

LACHE VANESA

XII/2013

Colegiul Național „Anghel Saligny”, București

București

Baschet

86.

ARDELEAN DORA

XII/2013

Liceul „Grigore Moisil”, Timișoara

Timiș

Baschet

87.

ENE VLADUT ANDREI

XII/2013

Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Ploiești

Prahova

Baschet

88.

DRAGHICIU PETRUTA GABRIELA

XII/2013

Colegiul Economic, Buzău

Buzău

Box

89.

RIZOIU DAVID MIHAI

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Bacău

Bacău

Box

90.

PARASCHIVEANU CATALIN IULIAN

XII/2013

Grup Școlar „Letea”, Bacău

Bacău

Box

91.

HIRCESCU ALEXANDRU

XII/2013

Liceul „Anghel Saligni”, București

Bacău

Box

92.

MACHEDON ALEXANDRU

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Bacău

Bacău

Box

93.

ALECU SILVIU GABRIEL

XII/2013

Grup Școlar Agricol, Bărcănești

Prahova

Box

94.

CIOBANU GEORGE CLAUDIU

XII/2013

Grup Școlar Tehnologic „Ion Barbu”, Giurgiu

Giurgiu

Box

95.

GURAU ANDREI DANIEL

XII/2013

Grup Școlar Agricol, Bărcănești

Prahova

Box

96.

POPESCU GEORGIAN

XII/2013

Liceul „Toma Socolescu”, Ploiești

Prahova

Box

97.

STOICA ROMEO CRISTIAN

XII/2013

Liceul Tehnologic de Transporturi, Ploiești

Prahova

Box

98.

PARASCHIV BOGDAN MARIUS

XII/2013

Liceul „Anghel Saligny”, Ploiești

Prahova

Box

99.

BUICIAC PAVEL-IULIAN

XII/2013

Liceul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, Năvodari

Constanța

Canotaj

100.

MARDARE ALEXANDRU VASILICA

XII/2013

Liceul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, Năvodari

Constanța

Canotaj

101.

OPREA LAURA

XII/2013

Liceul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, Năvodari

Constanța

Canotaj

102.

MARIUC DUMITRU PAVEL- VIOREL

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orșova

Mehedinți

Canotaj

103.

ANICULESEI NECULAI

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orșova

Mehedinți

Canotaj

104.

ALBU DENISA MARIA

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orșova

Mehedinți

Canotaj

105.

BERINDEI MIHAELA TEODORA

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orșova

Mehedinți

Canotaj

106.

CUCU GIORGIANA MADALINA

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orșova

Mehedinți

Canotaj

107.

BEJINARIU VIVIANA IULIANA

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orșova

Mehedinți

Canotaj

108.

IVANICIUC ANA MARINELA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Botoșani

Botoșani

Canotaj

109.

OMANIA MARTA

XII/2013

Colegiul „Vasile Lovinescu”, Fălticeni

Suceava

Canotaj

110.

TOLESCU MARIUS ALEXANDRU

XII/2013

Colegiul „Vasile Lovinescu”, Fălticeni

Suceava

Canotaj

111.

GHICA MARIUS ANDREI

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Suceava

Suceava

Canotaj

112.

BUZNEAN FLORIN

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Ilfov

Canotaj

113.

MIHALESCU GHEORGHE

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Ilfov

Canotaj

114.

BALAU RAZVAN

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Ilfov

Canotaj

115.

VRANCEANU IOANA

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Ilfov

Canotaj

116.

SIMION ANA MARIA IULIANA

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Ilfov

Canotaj

0

1

2

3

4

5

117.

TATARU ANDREEA

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Ilfov

Canotaj

118.

BUZNEAN FLORENTINA

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Ilfov

Canotaj

119.

PROPST MIHAITA

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Ilfov

Canotaj

120.

COLCEAG LAURENTIU MARIAN

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Ilfov

Canotaj

121.

CILIP ARPAD

XII/2013

Liceul Tehnologic „Ioanes Kajoni”, Miercurea-Ciuc

Harghita

Ciclism

122.

TEREBESI ISTVAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Szasz

Adalbert”, Târgu Mureș

Mureș

Ciclism

123.

CEAUSESCU CRISTIAN ALEXANDRU

XII/2013

Liceul Teoretic „Jean Monet”, București

București

Călărie

124.

IONITA BIANCA MIHAELA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Botoșani

Botoșani

Haltere

125.

AANEI ANDREEA

XII/2013

Grupul Școlar „Dimitrie Negreanu”, Botoșani

Botoșani

Haltere

126.

DOROFTEI EMANUEL

XII/2013

Colegiul Sportiv „Nadia Comăneci”, Onești

Bacău

Haltere

127.

LEPSA IRINA LACRAMIOARA

XII/2013

Liceul Particular „Octav Onicescu”, București

București

Haltere

128.

DUMITRACHE MARIANA GEORGIANA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Nicolae

Rotaru”, Constanța

Constanța

Haltere

129.

BILEGAN TEODOR VALENTIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Arad

Arad

Haltere

130.

CROITORU FLORIN IONUT

XII/2013

Liceul Tehnologic Forestier, Bistrița

Bistrița- Năsăud

Haltere

131.

PRICOPI DANA ANDREEA

XII/2013

Colegiul National „Nicolae Titulescu”, Brașov

Brașov

Handbal

132.

CARJAN ROXANA DIANA

XII/2013

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

133.

CONSTANTINESCU MARIA CLAUDIA

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, Caracal

Olt

Handbal

134.

STOICA ALINA

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, Caracal

Olt

Handbal

135.

POPA LAURA PETRUTA

XII/2013

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

136.

CIOCA ANGELA

XII/2013

Colegiul Tehnic Media, București

București

Handbal

137.

ZAMFIRESCU MARIA MADALINA

XII/2013

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

138.

SAFTA NICOLETA FILOFTEIA

XII/2013

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

139.

CHIRILA MADALINA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Roman

Neamț

Handbal

140.

INCULET ANA MARIA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iași

Iași

Handbal

141.

SERBAN ELENA

XII/2013

Colegiul Național „Octavian Onicescu”, București

București

Handbal

142.

DEDU DENISA STEFANIA

XII/2013

Colegiul Național „Nicolae Titulescu”, Brașov

Brașov

Handbal

143.

PERIANU GABRIELA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Brăila

Brăila

Handbal

144.

AGAPE GIORGIANA VICTORIA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iași

Iași

Handbal

145.

ORSINSCHI ALEXANDRA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iași

Iași

Handbal

146.

CONACHI MADALINA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iași

Iași

Handbal

147.

ENACHE CRISTINA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Roman

Neamț

Handbal

148.

BONEA MARIA MADALINA

XII/2013

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

149.

BOIAN CRISTINA DIANA

XII/2013

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

150.

ANDRITA CRISTINA ALEXANDRA

XII/2013

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

0

1

2

3

4

5

151.

PRUNDARU IOANA

XII/2013

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

152.

CHIPERI FLORIN

XII/2013

Colegiul Național „M. Eliade”, Sighișoara

Mureș

Handbal

153.

NISTOR IONITA IONUT

XII/2013

Colegiul Național „M. Eliade”, Sighișoara

Mureș

Handbal

154.

BUDUI ALEXANDRU

XII/2013

Colegiul Național „M. Eliade”, Sighișoara

Mureș

Handbal

155.

MACOVEI ADRIAN TEODOR

XII/2013

Colegiul Național „M. Eliade”, Sighișoara

Mureș

Handbal

156.

MILITARU ROBERT

XII/2013

Colegiul Național „M. Eliade”, Sighișoara

Mureș

Handbal

157.

SINCELEAN VLAD

XII/2013

Colegiul Național „M. Eliade”, Sighișoara

Mureș

Handbal

158.

ROTARU ADRIAN

XII/2013

Colegiul Național „M. Eliade”, Sighișoara

Mureș

Handbal

159.

FRANGULEA SILVIU

XII/2013

Colegiul Național „M. Eliade”, Sighișoara

Mureș

Handbal

160.

BALAN DANIEL

XII/2013

Colegiul Național „M. Eliade”, Sighișoara

Mureș

Handbal

161.

MIHAILESCU ADRIAN

XII/2013

Colegiul Național „M. Eliade”, Sighișoara

Mureș

Handbal

162.

SZASZ ANDRASZ

XII/2013

Colegiul Național „M. Eliade”, Sighișoara

Mureș

Handbal

163.

UNGUREANU NICOLAE

XII/2013

Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, Ploiești

Prahova

Handbal

164.

BURLACU GABRIEL

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Suceava

Suceava

Handbal

165.

SOMLEA RAMON

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Cluj-Napoca

Cluj

Handbal

166.

NEGRU NICUSOR

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Vuia”, Reșița

Caraș-Severin

Handbal

167.

BOBEICA DANIEL

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Bacău

Bacău

Handbal

168.

IANCU IONUT

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Constanța

Constanța

Handbal

169.

BARDOCZ T. RICHARD

XII/2013

Liceul Teoretic „Marton Aron”, Miercurea- Ciuc

Harghita

Judo

170.

FERARIU S. FLORIS ALEX

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iași

Iași

Judo

171.

PANAITE M. GHEORGHITA ADRIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iași

Iași

Judo

172.

ONOFREI I. RAZVAN NICUSOR

XII/2013

Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Ploiești

Prahova

Judo

173.

PANA HORIA

XII/2013

Colegiul Național „Nichita Stănescu”, Ploiești

Prahova

Judo

174.

DANES S. FLORIN

XII/2013

Liceul Tehnologic „1 Mai”, Ploiești

Prahova

Judo

175.

CANE CATALIN

XII/2013

Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek”, Ploiești

Prahova

Judo

176.

NEGUT M. MARIAN

XII/2013

Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna”, Roșu/Chiajna

Ilfov

Judo

177.

POP M. DENIS

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Baia Mare

Maramureș

Judo

178.

SILAGHI ANTONIA

XII/2013

Colegiul Național „Cetate Deva”

Hunedoara

Judo

179.

BOB ELENA

XII/2013

Colegiul Național „Cetate Deva”

Hunedoara

Judo

180.

BIRZA IOANA

XII/2013

Colegiul Național „Cetate Deva”

Hunedoara

Judo

181.

MASNITA RODICA

XII/2013

Colegiul Național „Cetate Deva”

Hunedoara

Judo

182.

LIOVEANU LAVINIA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Pitești

Argeș

Judo

183.

FLORIAN ALEXANDRA LARISA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Bihorul”, Oradea

Bihor

Judo

184.

PODELENCZKI LORENA ALEXANDRU

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Bihorul”, Oradea

Bihor

Judo

185.

FLORIAN ANDREEA GEANINA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Bihorul”, Oradea

Bihor

Judo

186.

PANTEA IOANA MADALINA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Bihorul”, Oradea

Bihor

Judo

187.

POP CRISTIAN MIRCEA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Bihorul”, Oradea

Bihor

Judo

188.

GAVRILEI GHEORGHE

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orșova

Mehedinți

Canoe

189.

VIDROIU ROBERT

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Pitești

Argeș

Canoe

0

1

2

3

4

5

190.

CIRES SILVIU CALIN

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Ilfov

Caiac

191.

DUGALIE IONUT SORIN

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orșova

Mehedinți

Caiac

192.

MOROSAN OCTAVIAN

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orșova

Mehedinți

Caiac

193.

SIRBU IONUT COSMIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Constanța

Constanța

Caiac

194.

SENTIANOSI ADRIAN DORIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv CSS Baia Mare

Maramureș

Caiac

195.

DIN ALEXANDRU GEORGE

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Pitești

Argeș

Canoe

196.

GHITULESCU ION MIHAITA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Pitești

Argeș

Canoe

197.

PASARIUC ALINA MIHAELA

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orșova

Mehedinți

Canoe

198.

MICUTARI SANZIANA

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orșova

Mehedinți

Caiac

199.

CAMINESCU FLORENTINA

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orșova

Mehedinți

Caiac

200.

MARANCEA MIHAI

XII/2013

Liceul Tehnic Dierna, Orșova

Mehedinți

Canoe

201.

NICA ALEXANDRU

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orșova

Mehedinți

Caiac

202.

CIOBAN GELU MARIUS

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orșova

Mehedinți

Caiac

203.

RAMOR VASILE ALEXANDRU

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orșova

Mehedinți

Caiac

204.

COSTIN MARIUS VIOREL

XII/2013

Grupul Școlar Agricol, Mărăcineni

Argeș

Caiac

205.

PURCAR BOGDAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Cluj-Napoca

Cluj

Karate WKC

206.

TRAJ ROBERT

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Cluj-Napoca

Cluj

Karate WKC

207.

TUNYOGI CSABA

XII/2013

Colegiul Tehnic de Transporturi

„Transilvania”, Cluj-Napoca

Cluj

Karate WKC

208.

ZEZEANU ANDREEA

XII/2013

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, București

București

Kempo

209.

PRICOB SIMONA

XII/2013

Colegiul Național Sportiv „Cetate Deva”

Hunedoara

Lupte

210.

PELIANCA ANDREEA

XII/2013

Colegiul Național Sportiv „Cetate Deva”

Hunedoara

Lupte

211.

GAVRILIUC LAURA

XII/2013

Liceul „Dimitrie Leonida”, Petroșani

Hunedoara

Lupte

212.

MACOVEI DENISA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Petrache

Trișcu”, Craiova

Dolj

Lupte

213.

RADU ALIN

XII/2013

Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna”, Roșu/Chiajna

Ilfov

Lupte

214.

POPESCU ANDREI RAZVAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Câmpulung

Argeș

Lupte

215.

BREBAN IULIAN

XII/2013

Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă”, Siret

Suceava

Lupte

216.

DUDAU ANDREI VASILE

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Piatra-Neamț

Neamț

Lupte

217.

GRAJDEAN IULIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Constanța

Constanța

Lupte

218.

DAVID DOBRE

XII/2013

Liceul Tehnologic, Jimbolia

Timiș

Lupte

219.

MUMJIEV MARIUS IONUT

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Petrache

Trișcu”, Craiova

Dolj

Lupte

220.

BADEA GEORGE GABRIEL

XII/2013

Liceul „Anghel Saligni”, București

București

Lupte

221.

CRETU FLORIN

XII/2013

Grup Școlar de Industrie Mică și Servicii, Sighetu Marmației

Maramureș

Lupte

222.

CRISTEA MARIAN

XII/2013

Colegiul Național Economic „Andrei

Bârseanu”, Brașov

Brașov

Lupte

223.

GHERGHISAN NICU

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Tulcea

Tulcea

Lupte

224.

MIZGACIU RADU

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Câmpulung

Argeș

Lupte

225.

MOLDOVAN DARIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Satu Mare

Satu Mare

Lupte

226.

FILIP ANDREI

XII/2013

Colegiul Național Economic „Andrei

Bârseanu”, Brașov

Brașov

Motocros

227.

AIACOBOAE MARA ELENA

XII/2013

Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Bacău

Bacău

Natație și pentatlon modern, sărituri în apă

228.

GOROGHIS LOREDAN MADALIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Baia Mare

Maramureș

Orientare

0

1

2

3

4

5

229.

BLEJDEA ALEXANDRU MARINEL

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Petrache

Trișcu”, Craiova

Dolj

Orientare

230.

OPREA ALEXANDRU VLAD

XII/2013

Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, Ploiești

Prahova

Patinaj viteză

231.

TATULESCU BOGDAN ALEXANDRU

XII/2013

Colegiul Național „Nicolae Titulescu”, Brașov

Brașov

Patinaj viteză

232.

IONESCU VLAD

XII/2013

Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă”, Brașov

Brașov

Patinaj artistic

233.

SARA TIMEA

XII/2013

Colegiul Tehnic „Batthyany Ignac”, Gheorgheni

Harghita

Schi fond

234.

FERENCZ KATALIN

XII/2013

Colegiul Tehnic „Batthyany Ignac”, Gheorgheni

Harghita

Schi fond

235.

SALMAN DIANA MARIA

XII/2013

Liceul Teoretic, Zărnești

Brașov

Biatlon

236.

GIRBACEA TUDOR

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Brașov

Brașov

Biatlon

237.

CRITURLEA ALEXANDRU

XII/2013

Liceul Tehnologic Malaxa, Zărnești

Brașov

Biatlon

238.

GIURGI-STEFES DANIEL

XII/2013

Liceul Teoretic „J. Honterus”, Brașov

Brașov

Biatlon

239.

UNGUREANU MARIUS PETRU

XII/2013

Liceul Teoretic „I. Luca”, Vatra Dornei

Suceava

Biatlon

240.

TIMIȘ ȘCHIOPU LIVIU

XII/2013

Liceul Teoretic „V. Deac”, Vatra Dornei

Suceava

Schi fond

241.

TUDORAN CLAUDIU STEFAN

XII/2013

Colegiul Național „N. Titulescu”, Brașov

Brașov

Schi alpin

242.

PUIU RUXANDRA

XII/2013

Colegiul Național „Gh. Șincai”, Baia Mare

Maramureș

Schi alpin

243.

GAVRIL GEANINA FLORENTINA

XII/2013

Colegiul Național „Waldorf”, Iași

Iași

Scrimă

244.

SIRBU DRAGOS SEBASTIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iași

Iași

Scrimă

245.

TEODOSIU IULIAN ROBERT

XII/2013

Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Slobozia

Ialomița

Scrimă

246.

AMZA MARIO

XII/2013

Liceul Teoretic „Ioan Petrus” Otopeni— Ilfov

Ilfov

Snooker

247.

BARNET DANIEL EMANUEL

XII/2013

Colegiul Național „G. Coșbuc”, Bistrița

Bistrița- Năsăud

Taekwondo

WTF

248.

LESAN BIANCA NICOLETA

XII/2013

Colegiul Tehnic Info-El, Bistrița

Bistrița- Năsăud

Taekwondo

WTF

249.

ISTRATE ROXANA ANA MARIA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balaș

Soter”, Buzău

Buzău

Tenis de masă

250.

SULEA TUDOR CRISTIAN

XII/2013

Colegiul Național „Emil Racoviță”, București

București

Tenis

251.

FIFEA CATALIN

XII/2013

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, București

București

Tenis

252.

SZEKELY ANDRAS

XII/2013

Colegiul Național „Emil Racoviță”, București

București

Tenis

253.

GORONGEA CAMELIA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iași

Iași

Tir cu arcul

254.

PETRTILĂ MARIA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iași

Iași

Tir cu arcul

255.

PRICOP LUCIAN

XII/2013

Liceul Tehnologic și Economic „Virgil

Madgearu”, Iași

Iași

Tir cu arcul

256.

ARADOAIE ERONIM MARCEL

XII/2013

Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna”, Roșu/Chiajna

Ilfov

Box

257.

ATOMEI ANCUȚA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Botoșani

Botoșani

Box

258.

IABLONCSIK MILOSLAVA DARIA

XII/2013

Colegiul Național „Emanuil Gojdu”, Oradea

Bihor

Admitere

Austria

259.

CONSTANTINESCU DIANA

XII/2013

Colegiul Național de Muzică „George

Enescu”, București

București

Admitere

Germania

260.

CONSTANTINESCU MĂDĂLINA-ANDREEA

XII/2013

Colegiul Național de Muzică „George

Enescu”, București

București

Admitere

Austria

261.

MANOLACHE SABINA ANA MARIA

XII/2013

Colegiul Național de Muzică „George

Enescu”, București

București

Admitere

Olanda

262.

ZDRALEA MARIA ELISABETA

XII/2013

Colegiul Național de Muzică „George

Enescu”, București

București

Admitere

Olanda