20 Ianuarie, 2018

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

ORDIN

privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice,

al ministrului administrației și internelor și al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar

 

În baza prevederilor art. 161 alin. (3) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:


Art. I. — Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului administrației și internelor și al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 28 mai 2012, se modifică după cum urmează:

La articolul 1 alineatul (1), punctul 4 va avea următorul cuprins:
„4. directorul general al Direcției generale de legislație Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale și contabile — membru;”.

Art. II.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu

 

București, 19 aprilie 2013.
Nr. 521.