22 Martie, 2018

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană

a gazelor naturale de Societatea Comercială „Depomureș” — S.A. Târgu Mureș

 

Având în vedere dispozițiile art. 178 alin. (2) lit. a) și ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. —
(1) Se stabilește tariful reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Depomureș” — S.A. Târgu Mureș, pentru ciclul complet de înmagazinare aprilie 2013—martie 2014, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Componentele tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale prevăzute în anexa nr. 1 nu conțin T.V.A.
Art. 2. —
(1) Se stabilesc venitul total și venitul reglementat total aferente primului an, aprilie 2012—martie 2013, al perioadei a treia de reglementare, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Se stabilesc venitul total și venitul reglementat total aferente celui de-al doilea an, aprilie 2013—martie 2014, al perioadei a treia de reglementare, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. —
Societatea Comercială „Depomureș” — S.A. Târgu Mureș va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 4. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la data de 30 aprilie 2013.


Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileț

București, 26 aprilie 2013.
Nr. 25.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA

tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, pentru ciclul complet de înmagazinare aprilie 2013—martie 2014

 

Denumirea componentei tarifului

U.M.

Valoarea

Componentă fixă pentru rezervarea de capacitate

lei/MWh/ciclu complet de înmagazinare

8,01

Componenta volumetrică pentru injecția gazelor naturale

lei/MWh

3,10

Componenta volumetrică pentru extracția gazelor naturale

lei/MWh

1,27

 

ANEXA Nr. 2

 

VENITUL  T OT AL  ȘI VENITUL REGLEMENTAT  T OT AL

aferente primului an, aprilie 2012—martie 2013, al perioadei a treia de reglementare

 

Denumirea

U.M.

Valoarea

Capacitatea operațională

MWh

3.154.550

Venitul total

lei

28.854.598,96

Venitul reglementat total

lei

29.220.605,22

 

ANEXA Nr. 3

 

VENITUL TOTAL  ȘI VENITUL REGLEMENTA T   TOTAL

aferente celui de-al doilea an, aprilie 2013—martie 2014, al perioadei a treia de reglementare

 

Denumirea

U.M.

Valoarea

Capacitatea operațională

MWh

3.154.550

Venitul total

lei

38.017.693,25

Venitul reglementat total

lei

30.406.506,92