16 Iulie, 2018

CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Registrului consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 16 aprilie 2013,  hotărăște:

Articol unic. — Se aprobă Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală*), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

Ion-Toni Teau

 

 

București, 16 aprilie 2013.
Nr. 6.

 

 

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.