21 August, 2017

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR                              SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României

nr. 50/2012 privind alegerea membrilor și a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului

de Informații Externe

În temeiul art. 3 alin. (1) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe, republicată, cu modificările și completările  ulterioare,  și  al  art.  1  din  Hotărârea  Parlamentului  României nr. 44/1998 privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe, cu modificările ulterioare,

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic.  — Hotărârea Parlamentului României nr. 50/2012 privind alegerea membrilor și a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 22 decembrie 2012, se modifică după cum urmează:
— la articolul 1 punctul 5, domnul deputat Florin Mihail Secară, aparținând Grupului parlamentar al PDL, este ales în calitatea de membru, în locul domnului deputat Mihai Stănișoară;
— la articolul 2, domnul deputat Florin Mihail Secară este ales în calitatea de secretar, în locul domnului deputat Mihai Stănișoară.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 24 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.


p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR , VIOREL HREBENCIUC

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE MOGABucurești, 24 aprilie 2013.
Nr. 44.