17 Martie, 2018

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA   DEPUT AȚILOR                                                                       SENA TUL

 

 LEGE

pentru ratificarea Protocolului de încetare

a Convenției Consulare dintre Republica Socialistă România și Republica Austria din 24 septembrie 1970,

semnat la București la 13 septembrie 2012

 

 Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. — Se ratifică Protocolul de încetare a Convenției Consulare dintre Republica Socialistă România și Republica Austria din 24 septembrie 1970, semnat la București la 13 septembrie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 


PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA


PREȘEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU


 

București, 18 aprilie 2013. Nr. 109.