22 Martie, 2018

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA   DEPUT AȚILOR                                                                         SENA TUL

 HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. — Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 20 aprilie 2013, se modifică după cum urmează:

— La punctul 16, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Franceză — Senat, domnul senator Ciorbea Victor, membru al Grupului parlamentar al PNL, înlocuiește în calitatea de membru pe domnul senator Boboc Cătălin, membru al Grupului parlamentar al PNL.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 24 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.


p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 


p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE MOGABucurești, 24 aprilie 2013.

Nr. 43.