21 Ianuarie, 2018

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA   DEPUT AȚILOR                                                                       SENA TUL

 HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania și Regatul Țărilor de Jos (Olanda)

 

 Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. — Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania și Regatul Țărilor de Jos (Olanda), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

— La punctul 2, Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Țărilor de Jos (Olanda), domnul senator Boboc Cătălin, membru al Grupului parlamentar al PNL, înlocuiește în calitatea de membru pe domnul senator Ciorbea Victor, membru al Grupului parlamentar al PNL.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 24 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.


 

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, VIOREL HREBENCIUC

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE MOGA
București, 24 aprilie 2013.
Nr. 42.