22 Septembrie, 2017

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

 

 DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de încetare a Convenției Consulare

dintre Republica Socialistă România și Republica Austria din 24 septembrie 1970, semnat la București

la 13 septembrie 2012

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

 Președintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului de încetare a Convenției Consulare dintre Republica Socialistă România și Republica Austria din 24 septembrie 1970, semnat la București la 13 septembrie 2012, și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

 

București, 18 aprilie 2013. Nr. 404.