20 Septembrie, 2017

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind recunoașterea academică a diplomelor

și perioadelor de studii din învățământul superior, semnat la București la 18 octombrie 2012

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

 Președintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind recunoașterea academică a diplomelor și perioadelor de studii din învățământul superior, semnat la București la 18 octombrie 2012, și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

București, 18 aprilie 2013. Nr. 403.