22 Martie, 2018

Monitorul Oficial 242/2013 din

 • Legea 108/2013, Parlamentul Romaniei

  pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind recunoașterea academică a diplomelor și perioadelor de  studii  din  învățământul  superior,  semnat  la
  București la 18 octombrie 2012

 • Acordul din 2013, Guvernul Romaniei

  între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind recunoașterea academică a diplomelor și perioadelor de studii din învățământul superior

 • Decretul 403/2013, Presedintele Romaniei

  privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind recunoașterea academică a diplomelor și perioadelor de studii din învățământul superior, semnat la București la 18 octombrie 2012

 • Legea 109/2013, Parlamentul Romaniei

  pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Amendamentelor la Acordul de garanţie dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări

 • Actul din 2013, Monitorul Oficial

  privind protocolul de încetare a Convenției Consulare dintre Republica Socialistă România și Republica Austria din 24 septembrie 1970

 • Decretul 404/2013, Preşedintele României

  privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de încetare a Convenției Consulare dintre Republica Socialistă România și Republica Austria din 24 septembrie 1970, semnat la București la 13 septembrie 2012

 • Hotărârea 42/2013, Parlamentul României

  pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania și Regatul Țărilor de Jos (Olanda)

 • Hotărârea 43/2013, Parlamentul României

  pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea 20/2013, Senatul României

  Hotărâre cu privire la transmiterea răspunsurilor Senatului la întrebările conținute de documentul european de consultare Carte Verde privind practicile comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare între întreprinderi cu produse alimentare și nealimentare în Europa — COM (2013) 37 final

 • Hotararea 188/2013, Guvernul României

  privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 65/2013 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2013

 • Hotărârea 189/2013, Guvernul României

  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor