16 Iulie, 2018

La anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 143/2013 privind denumirile calificărilor și titlurile conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2008—2009,

2009—2010, 2010—2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 16 aprilie 2013, se fac următoarele rectificări:

— la nr. crt. 8, Domeniul de studii de licență „Muzică”, coloanele 4—8, în loc de:

 

„Pedagogie muzicală

Pedagogie muzicală

Licențiat în muzică

180

3 ani”

 

se va citi:

 

„Pedagogie muzicală

Pedagogie muzicală

Licențiat în muzică

 

180

 

3 ani”

Muzică religioasă

Muzică religioasă

Licențiat în muzică

— la nr. crt. 12, Domeniul de studii de licență „Inginerie chimică”, coloanele 4 și 5, în loc de: „Controlul și securitatea alimentelor” se va citi: „Controlul și securitatea produselor alimentare”.