18 Februarie, 2018

La Ordinul ministrului sănătății nr. 712/2012 pentru acreditarea în domeniul transplantului a unităților sanitare care pot efectua activități de bănci de țesuturi și/sau celule umane, respectiv de utilizator de țesuturi și/sau celule umane în scop terapeutic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 24 iulie 2012, se face următoarea rectificare:

— la art. 2 pct. 6, în loc de: „Societatea Comercială «Stem Life Bank» — S.A. București” se va citi: „Societatea

Comercială «Stem Life» — S.A. București”.