21 August, 2017

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 291/2010

privind instituirea și aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

 

Având în vedere prevederile titlului VII „Accize și alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aferente titlului VII „Accize și alte taxe speciale”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

 

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:

 

Art. I. — Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 291/2010 privind instituirea și aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor  armonizate  și  a  regulamentului  de  organizare  și funcționare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 3 martie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu

 București, 19 aprilie 2013. Nr. 520.

  

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 291/2010)

 

COMPONENȚA

Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

 

1. secretarul de stat din Ministerul Finanțelor Publice, coordonator al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice — membru președinte;

2. directorul general al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul

Ministerului Finanțelor Publice —  membru vicepreședinte;

3. directorul general al Direcției generale juridice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice —

membru;

4. directorul general al Direcției generale de legislație Cod fiscal și reglementări vamale din cadrul

Ministerului Finanțelor Publice — membru;

5. șeful de serviciu al Serviciului legislație accize, alcool etilic, băuturi alcoolice și alte produse/Serviciului legislație accize produse energetice și tutunuri prelucrate din cadrul Direcției generale de legislație Cod fiscal și reglementări vamale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice — membru.

În cazuri justificate, președintele Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate este înlocuit de vicepreședinte, care exercită atribuțiile președintelui, inclusiv dreptul de vot.

În cazuri justificate, membrii Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate pot desemna în scris un alt membru al Comisiei care să exercite drepturile derivate din calitatea de membru. După caz, aceștia pot stabili și limite ale mandatului.

Un membru al Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate nu poate primi decât o singură împuternicire în baza căreia să reprezinte un alt membru al comisiei.