22 Iulie, 2018

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului dintre România și Republica Austria și a Protocolului adițional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012,

de modificare a Convenției pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 30 martie 2005

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 46 din 3 aprilie 2013,Președintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. — Se supun spre ratificare Parlamentului Protocolul dintre România și Republica Austria și Protocolul adițional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenției pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea

evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 30 martie 2005, și se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.


 

 București, 23 aprilie 2013. Nr. 417.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU


 

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA