20 Ianuarie, 2018

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Amendamentelor la Acordul de garanție dintre statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții

din statele din Africa, Caraibe și Pacific și din țările și teritoriile de peste mări

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 19 alin. (1)

lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 33 din 13 martie 2013,

 

Președintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. — Se supun spre ratificare Parlamentului Amendamentele la Acordul de garanție dintre statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană

de Investiții pentru proiectele de investiții din statele din Africa, Caraibe și Pacific și din țările și teritoriile de peste mări și se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.


 

București, 23 aprilie 2013. Nr. 416.


PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU


 

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA