24 Septembrie, 2018

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

 

 DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2011

privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

 

Președintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

 

București, 23 aprilie 2013. Nr. 414.