18 Decembrie, 2018

Monitorul Oficial 241/2013 din

 • Legea 119/2013, Parlamentul Romaniei

  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic

 • Decretul 414/2013, Presedintele Romaniei

  privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic

 • Decretul 417/2013, Presedintele Romaniei

  privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului dintre România şi Republica Austria şi a Protocolului adiţional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005

 • Decretul 416/2013, Presedintele Romaniei

  pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Amendamentelor la Acordul de garanţie dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări

 • Hotararea 129/2013, Guvernul Romaniei

  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad

 • Ordinul 517/2013, Ministerul Finantelor Publice

  pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2013 ale Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA“

 • Ordinul 216/2013, Ministerul Transporturilor

  pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2013 ale Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA“

 • Ordinul 520/2013, Ministerul Finantelor Publice

  pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 291/2010 privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

 • Ordinul 1758/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  privind retragerea desemnării şi notificării la Comisia Europeană a Societăţii Comerciale SUCERT – RO – S.R.L. pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, precum şi privind modificarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.865/2011