20 Iunie, 2018

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

DECIZIE

pentru numirea domnului Marian Dorin Constantin în funcția

de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat,

al Gărzii Naționale de Mediu

Având în vedere propunerea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, înregistrată cu nr. 5/2.599 din 17 aprilie 2013, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu, cu modificările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marian Dorin Constantin se numește în funcția de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naționale de Mediu.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

București, 25 aprilie 2013.
Nr. 201.