20 August, 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

DECIZIE

pentru numirea domnului Răzvan Filipescu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Turism

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Turism,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Răzvan Filipescu se numește în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Turism.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru

 

București, 25 aprilie 2013.
Nr. 199.