15 Iulie, 2018

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Șerban Pop din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Șerban Pop se eliberează din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru

 

București, 25 aprilie 2013.
Nr. 195.