23 Februarie, 2018

 

 

CAMERA DEPUTAȚILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară

 

Având în vedere audierea candidaților la funcțiile de membri executivi, respectiv membri neexecutivi ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile legale și cu raportul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților, respectiv al Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și al Comisiei economice, industrii și servicii din Senat, în temeiul prevederilor art. 67 din Constituția României, republicată,

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se numesc, pentru un mandat de 5 ani, începând cu data de 29 aprilie 2013, 5 membri executivi, respectiv președintele, prim-vicepreședintele și 3 vicepreședinți, precum și 12 membri neexecutivi ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 24 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 


p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

VIOREL HREBENCIUC


p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE MOGA


 

 

București, 24 aprilie 2013.
Nr. 45.

 

 

 

 

ANEXĂ

 

COMPONENȚA   NOMINALĂ

a Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară

 

1. Rușanu Dan Radu — președinte                  — membru executiv

2. Dăianu Daniel — prim-vicepreședinte           — membru executiv

3. Ursache Mircea — vicepreședinte                — membru  executiv  —  sectorul  instrumentelor  și investițiilor financiare

4. Tudor Daniel George — vicepreședinte        — membru    executiv    —    sectorul                asigurărilor- reasigurărilor

5. Giurescu Ion — vicepreședinte                    — membru executiv — sectorul sistemului de pensii private

6. Mihăilescu Dorina Teodora                          — membru neexecutiv

7. Marcu Gheorghe                                         — membru neexecutiv

8. Alexe Gavrilă                                              — membru neexecutiv

9. Albu Gheorghe                                            — membru neexecutiv

10. Králik Lóránd-István                                   — membru neexecutiv

11. Mîrzac Marian                                            — membru neexecutiv

12. Sârbu Marian                                            — membru neexecutiv

13. Moldoveanu Corneliu                                 — membru neexecutiv

14. Baltă Tudor                                               — membru neexecutiv

15. Frunzulică Doru-Claudian                           — membru neexecutiv

16. Puiu Nina                                                  — membru neexecutiv

17. Coca-Constantinescu Gheorghe-Cornel      — membru neexecutiv