17 August, 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2013 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. (1) și art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările și completările ulterioare,

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 Articol unic. — Se aprobă numărul mediu maxim de personal pe anul 2013 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfășoară activități stabilite conform prevederilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


 


PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA 

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, Adrian Ciocănea, secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Daniel Chițoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

București, 23 aprilie 2013.
Nr. 193.

Numărul mediu maxim de personal pe anul 2013

pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfășoară activități


ANEXĂ


conform art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

Nr. crt.

 

Denumirea operatorului economic

Numărul mediu maxim de personal

1.

Compania Națională „Romarm” — S.A. București

1.180

2.

Societatea Comercială „Romaero” — S.A. București

135

3.

Societatea Comercială „Avioane Craiova” — S.A.

112

4.

Societatea Comercială „IAR” — S.A. Brașov

50

5.

Societatea Comercială „Construcții Aeronautice” — S.A. Brașov

10

6.

Societatea Comercială „Șantierul Naval Mangalia” — S.A.

8

7.

Societatea Comercială „Uzina Mecanică Orăștie” — S.A.

8

TO T A L:

1.503

NOT Ă:

Numărul mediu lunar de persoane care desfășoară activități conform prevederilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește conform Hotărârii Guvernului nr. 1.597/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, cu modificările ulterioare, prin ordin al ministrului economiei.

Activitățile sunt cele stabilite la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 703/2012 pentru stabilirea activităților prevăzute de art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, pentru aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfășoară aceste activități, precum și pentru modificarea anexelor nr. 4 și 4a la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului 1.597/2002.

Fondurile vor fi alocate în concordanță cu prevederile legale numai pentru plata drepturilor de natură salarială și a contribuțiilor datorate de angajator.