18 August, 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

pentru modificarea art. 8 lit. b1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006

privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru eliminarea blocajelor ce au loc în activitatea curentă a operatorilor din transportul aerian care își desfășoară activitatea pe o piață concurențială și care, până la momentul intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, nu aveau calitatea de autoritate contractantă, ținând cont de toate aceste precizări, precum și de perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară, se impune inițierea unei ordonanțe de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. — La articolul 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu  modificări  și  completări  prin  Legea  nr.  337/2006,  cu modificările și completările ulterioare, litera b1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„b1) orice regie autonomă sau companie națională/societate comercială cu capital integral sau majoritar deținut de o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public, cu excepția transportatorilor aerieni.”

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Președintele Autorității Naționale

pentru Reglementarea și Monitorizarea

Achizițiilor Publice,

Dan Lucian Vlădescu

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Daniel Chițoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul pentru societatea informațională,

Dan Nica

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe
Bucureşti, 16 aprilie 2013.
Nr.31.