18 Februarie, 2018

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN

pentru modificarea pozițiilor nr. 4, 5, 10, 18, 20, 22, 31, 32, 33, 38 și 41 din anexa nr. 1

la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.268/2012 privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi, pe anul 2013, din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești

 

Având în vedere Referatul Direcției organizare și politici salariale nr. E.N. 4243/2013, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. — Pozițiile nr. 4, 5, 10, 18, 20, 22, 31, 32, 33, 38 și 41 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.268/2012 privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi, pe anul 2013, din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012, se 

modifică și vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

 

 

Județul

 

Numărul de paturi

din unități sanitare publice și private

 

4.

 

Bacău

 

3.438

 

5.

 

Bihor

 

3.782

 

 

…..

 

…..

 

10.

 

Buzău

 

2.162

 

 

…..

 

….

 

18.

 

Galați

 

2.907

 

 

…..

 

….

 

20.

 

Gorj

 

1.903

 

 

……

 

…..

 

 

Nr. crt.

 

 

Județul

 

Numărul de paturi

din unități sanitare publice și private

 

22.

 

Hunedoara

 

2.896

 

…..

 

…..

 

….

 

31.

 

Prahova

 

3.716

 

32.

 

Satu Mare

 

1.635

 

33.

 

Sălaj

 

1.064

 

 

……

 

…..

 

38.

 

Tulcea

 

800

 

 

……

 

…..

 

41.

 

Vrancea

 

1.337

 

 
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,

Gheorghe-Eugen NicolăescuBucureşti, 23 aprilie 2013.
Nr.564.