20 Februarie, 2018

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAȚILOR                        SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2013 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol  unic.   —   Hotărârea   Parlamentului   României nr. 10/2013   privind   aprobarea   componenței   nominale   a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 11 februarie 2013, se modifică după cum urmează:
1. Anexa se modifică astfel:
a) la punctul 2, domnului senator Popa Ion, membru al Grupului parlamentar al PNL, îi încetează calitatea de membru al acestei delegații;
b) la punctul 4, domnului deputat Vreme Valerian, membru al Grupului parlamentar al PDL, îi încetează calitatea de membru al acestei delegații;
c) la punctul 5, domnului senator Olosz Gergely, membru al Grupului parlamentar al UDMR, îi încetează calitatea de membru al acestei delegații.
2.    Componența nominală prevăzută în anexă se renumerotează în mod corespunzător.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 17 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONE

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

 

București, 17 aprilie 2013.
Nr. 40.