18 Ianuarie, 2018

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA   DEPUTAȚILOR              SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2013 privind constituirea Delegației permanente a Parlamentului României

la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2013 privind constituirea Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 11 februarie 2013, se modifică după cum urmează:
— la punctul 3, doamnei deputat Gorghiu Alina Ștefania, membru al Grupului parlamentar al PNL, îi încetează calitatea de membru al acestei delegații, iar domnul deputat Vreme Valerian, membru al Grupului parlamentar al PDL, este desemnat în calitatea de membru al delegației;
— la punctul 4, doamnei deputat Dumitru Ioana-Jenica, membru al Grupului parlamentar al PP—DD, îi încetează calitatea de membru al acestei delegații.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 17 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.


PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU


București, 17 aprilie 2013.
Nr. 39.