20 Septembrie, 2017

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR            SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2013 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României

la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2013 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 11 februarie 2013, se modifică după cum urmează:
1.  Anexa se modifică astfel: la punctul 6, domnului senator Ilieșiu Sorin, membru al Grupului parlamentar al PNL, îi încetează calitatea de membru al acestei delegații.
2. Componența nominală prevăzută în anexă se renumerotează în mod corespunzător.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 17 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

PREȘEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
București, 17 aprilie 2013.
Nr. 38.