19 Februarie, 2018

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR                        SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei

la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României

și Parlamentul Republicii Moldova

 

În temeiul art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 26 februarie 2013, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:
— la secțiunea „Camera Deputaților”, domnul deputat Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, aparținând Grupului parlamentar al PNL, este desemnat în calitatea de membru.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 17 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 17 aprilie 2013.
Nr. 37.