25 Februarie, 2018

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAȚILOR                                  SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2013 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României

la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol  unic.   —   Hotărârea   Parlamentului   României nr. 6/2013 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 11 februarie 2013, se modifică după cum urmează:
1. Anexa se modifică astfel: la capitolul II „Membri supleanți” punctul 3, domnului senator Bădălău Nicolae, membru al Grupului parlamentar al PSD, îi încetează calitatea de membru al acestei delegații.
2. Componența nominală prevăzută în anexă se renumerotează în mod corespunzător.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 17 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

 

 

București, 17 aprilie 2013.
Nr. 36.