22 Februarie, 2018

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA   DEPUTAȚILOR                          SENATUL

 

     HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituției României

În temeiul art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituției României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 15 februarie 2013, se modifică după cum urmează:
— la punctul 9 din „Componența Comisiei — membri titulari”, domnul deputat Ioan Adam, aparținând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitatea de membru titular în locul domnului senator Viorel Chiriac;
— la punctul 1 din „Componența Comisiei — membri supleanți”, domnul deputat Sorin Constantin Stragea, aparținând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitatea de membru supleant în locul domnului deputat Ioan Adam.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 17 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

București, 17 aprilie 2013.

Nr. 35.

PREȘEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU