16 Iulie, 2018

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENA TUL

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 17/2013 pentru înființarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător

la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranță națională

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 78 coroborate cu cele ale art. 44, 46 și art. 77 alin. (2)—(7) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările și completările ulterioare,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Senatului nr. 17/2013 pentru înființarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranță națională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 9 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

pentru înființarea Comisiei  de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu  Bârsan,

judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”

 

2. La articolul 1, partea introductivă va avea următorul cuprins:
„Art. 1. — Se înființează Comisia de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, denumită în continuare Comisia, având următoarele obiective:”.
3. Titlul anexei va avea următorul cuprins:

„COMPONENȚA   NOMINALĂ

a Comisiei  de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu  Bârsan,

judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”

 

4. La anexă, punctele 10 și 11 vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

 

Numele și prenumele

 

Grupul parlamentar

„10.

Igaș Constantin-Traian

PDL

11.

Bălu Marius

PDL”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 23 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

 

București, 23 aprilie 2013.
Nr. 21.