18 Iulie, 2018

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine a unui sector de drum național aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman, pe perioada executării lucrărilor

de infrastructură, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 221 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă transmiterea, pe perioada executării lucrărilor de infrastructură, a unui sector de drum național aflat în proprietatea publică a statului și identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, în vederea reabilitării prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A.
Art. 2. — Predarea-preluarea sectorului de drum național transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. — Sectorul de drum național ce urmează a fi dat în administrare potrivit art. 1 își păstrează indicativul existent la data preluării, potrivit anexei.


PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine,

Dan-Coman Șova

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

 

București, 10 aprilie 2013.
Nr. 173.

ANEXĂ

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale sectorului de drum național aflat în proprietatea publică a statului care se transmite, pe perioada executării lucrărilor de infrastructură, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, în vederea reabilitării prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A.

 

Denumirea sectorului de drum care se dă în administrare

Persoana juridică de la care se dă în administrare sectorul de drum

Persoana juridică la care se dă

în administrare sectorul de drum

 

Lungimea sectorului

de drum care se transmite și pozițiile kilometrice

 

 

Nr. MFP

Drumul național DN6 km 85+485—86+300

Consiliul Local

al Municipiului Alexandria, județul Teleorman,

C.U.I. — 4652660

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură

și Investiții Străine

Lungime — 0,815 km km 85+485—86+300

Suprafața — 7.335 mp

12165 parțial