18 August, 2017

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

În temeiul art. 40 alin. (4) și art. 42 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat,

Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Anexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
— domnul deputat Octavian Bot, aparținând Grupului parlamentar al PNL, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru politică externă;
— domnul deputat Aurelian Ionescu, aparținând Grupului parlamentar al PC, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții în locul domnului deputat Drăgușanu Vasile-Cătălin;
— domnul deputat Florin Mihail Secară, aparținând Grupului parlamentar al PDL, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională;
— domnul deputat Ștefan-Bucur Stoica, aparținând Grupului parlamentar al PDL, trece de la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare la Comisia pentru buget, finanțe și bănci, în calitate de membru.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 23 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

 

București, 23 aprilie 2013.
Nr. 11.