19 Februarie, 2018

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAȚILOR                           SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului privind RACVIAC — Centrul pentru Cooperare în Domeniul Securității, adoptat la Budva la 14 aprilie 2010 și semnat de România la 18 februarie 2011 la Zagreb

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. —
Se ratifică Acordul privind RACVIAC — Centrul pentru Cooperare în Domeniul Securității, adoptat la Budva la 14 aprilie 2010 și semnat de România la 18 februarie 2011 la Zagreb*), denumit în continuare acord.
Art. 2. —
Ministerul Afacerilor Externe va asigura coordonarea activităților corespunzătoare obligațiilor asumate prin acord printr-un Punct Național de Contact în cadrul direcției de specialitate.
Art.  3.  —  
(1)  Cheltuielile  determinate  de  participarea României la activitățile RACVIAC — Centrul pentru Cooperare în Domeniul Securității vor fi suportate anual din fondurile aprobate cu această destinație din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
(2) Se aprobă plata din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a contravalorii în lei a sumei de 233.200 euro, reprezentând contribuția financiară datorată pentru anii 2009, 2010, 2011 și 2012, pentru susținerea activităților RACVIAC — Centrul pentru Cooperare în Domeniul Securității, continuatorul fostului Centru Regional pentru Verificarea Controlului Armamentelor și Asistență pentru Implementare (RACVIAC).

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

 

București, 18 aprilie 2013.
Nr. 111.

 

*) Traducere.