22 Martie, 2018

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAȚILOR                 SENA TUL

 LEGE

pentru ratificarea Protocolului adițional Nagoya — Kuala Lumpur

privind răspunderea și repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis spre semnare la 7 martie 2011 și semnat de România la 11 mai 2011 la New York,

la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenția privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro)

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se ratifică Protocolul adițional Nagoya — Kuala Lumpur privind răspunderea și repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis spre semnare la 7 martie 2011 și semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, ratificat prin Legea nr. 59/2003, la Convenția privind diversitatea biologică (semnată 

la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro).

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

 

București, 18 aprilie 2013.
Nr. 110.