20 Februarie, 2018

GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

ORDIN

privind închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară

cu privire la imobilele situate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Saschiz, județul Mureș

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, în temeiul art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012,

directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. —
Se declară închise toate evidențele de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Saschiz, județul Mureș.
Art. 2. —
(1) De la data deschiderii cărților funciare din oficiu orice alte evidențe de cadastru și publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru unitatea administrativ-teritorială Saschiz, județul Mureș, cu planul cadastral și noile cărți funciare.
(2) Vechile evidențe se păstrează în arhiva biroului teritorial și pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. —
Identificarea și numerotarea imobilelor cuprinse în actele de proprietate și planuri anterior deschiderii noilor cărți funciare pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Saschiz, județul Mureș, își pierd valabilitatea.

Art. 4. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I.


Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

Marius Arthur Ursu

București, 16 aprilie 2013.
Nr. 357.