25 Februarie, 2018

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ

ORDIN

privind desemnarea reprezentanților Ministerului pentru Societatea Informațională ca membri în cadrul Consiliului Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) și (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în Romania, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 493/2010, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu modificările și completările ulterioare, 

ministrul pentru societatea informațională emite prezentul ordin.

Art. 1. —
Se desemnează ca membru titular, reprezentant al Ministerului pentru Societatea Informațională, în cadrul Consiliului Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, domnul secretar de stat Bebe Viorel Ionică.
Art. 2. —
Se desemnează ca membru supleant al reprezentantului prevăzut la art. 1 doamna Delia Popescu — vicepreședintele Centrului Național de Management pentru Societatea Informațională, care va participa cu drepturi depline la ședințele Consiliului Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, în absența membrului titular.
Art. 3. —
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 782/2012 privind desemnarea reprezentanților Ministerului pentru Societatea Informațională ca membri în cadrul Consiliului Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 14 noiembrie 2012.
Art. 4. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul pentru societatea informațională,

Dan Nica

 

 

București, 11 aprilie 2013.
Nr. 244.