21 Februarie, 2018

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

ORDIN

privind modificarea anexei

la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.743/2010

pentru aprobarea Listei revizuite a statelor

pentru ai căror cetățeni este necesară îndeplinirea

procedurii invitației la acordarea vizelor de scurtă ședere

pentru a intra pe teritoriul României

 

Având în vedere dispozițiile art. 37 alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.743/2010 pentru aprobarea Listei revizuite a statelor pentru ai căror cetățeni este necesară îndeplinirea procedurii invitației la acordarea vizelor de scurtă ședere pentru a intra pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 19 octombrie 2010, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul afacerilor externe, Bogdan Lucian Aurescu, secretar de stat


București, 28 martie 2013.
Nr. 418.

 

ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 1.743/2010)


 

LISTA

revizuită a statelor pentru ai căror cetățeni este necesară îndeplinirea procedurii invitației la acordarea vizelor de scurtă ședere pentru a intra pe teritoriul României

 

Afganistan
Republica Algeriană Democratică și Populară
Republica Angola
Republica Populară Bangladesh
Republica Populară Chineză
Republica Ciad
Republica Democrată Congo
Republica Populară Democrată Coreeană
Republica Arabă Egipt
Republica India
Republica Indonezia
Regatul Hașemit al Iordaniei
Republica Islamică Iran
Republica Irak
Republica Libaneză
Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă
Republica Mali
Regatul Maroc
Republica Islamică Mauritania
Republica Federală Nigeria
Republica Islamică Pakistan
Autoritatea Palestiniană
Republica Arabă Siriană
Somalia
Republica Democratică Socialistă Sri Lanka
Republica Sudan
Sudanul de Sud
Republica Tunisiană
Republica Uzbekistan
Republica Yemen