25 Februarie, 2018

ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali,

aprobată prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 32/2009

 Având în vedere prevederile art. 18 alin. (2) și art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu modificările ulterioare,

Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,

întrunit în ședința din data de 21 martie 2013, emite următoarea hotărâre:

Art. I. — Metodologia de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 32/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 26 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, liniuța a 4-a se modifică și va avea următorul cuprins:
„ — perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau de 3 ani pentru copilul cu handicap însumat pe o perioadă de maximum 5 ani;”.

2. La articolul 2, după liniuța a 4-a se introduc două noi liniuțe, liniuțele a 5-a și a 6-a, cu următorul cuprins:

„— perioada în care asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali desfășoară activitate ca instructori de practică în școlile postliceale sau numai activitate didactică în unitățile de învățământ;
— perioada în care asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali desfășoară activitate în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar sau însoțesc membrii familiei în astfel de misiuni, potrivit legii.”

Art. II. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. III. — Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


 Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Mircea Timofte

 

 

București, 21 martie 2013.
Nr. 11.


 

 

 

 

*