22 Februarie, 2018

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR                                                                         SENATUL

LEGE

privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2013 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației
cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 4 din 16 ianuarie 2013 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV poz. 5 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2013, cu următoarele modificări:
1. Titlul ordonanței se modifică și va avea următorul cuprins:

ORDONANȚĂ

pentru abrogarea unor prevederi  din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire  la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie  acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război”.

2. La articolul unic, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
Articol unic. — (1) Punctul 4 al articolului I și articolul II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 19 noiembrie 2012, se abrogă.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

 

București, 18 aprilie 2013.
Nr. 112.