17 August, 2017

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA  DEPUTAȚILOR                                                                                                                                                                      SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013

privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania și

Regatul Țărilor de Jos (Olanda)

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic.— Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania și Regatul Țărilor de Jos (Olanda), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr.  88  din  11  februarie  2013,  cu  modificările  și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la punctul 1, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Federală Germania, domnului senator Mihai Neagu, membru al Grupului parlamentar al PC, îi încetează 

calitatea de membru al acestui grup.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 17 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU


 

București, 17 aprilie 2013.
Nr. 41.