18 Ianuarie, 2018

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

DECIZIE

privind numirea domnului Doru Dumitrescu în funcția de subsecretar de stat

la Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul art. 15 lit. d) și art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Doru Dumitrescu se numește în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru

 

București, 22 aprilie 2013.
Nr. 193.