20 August, 2017

Monitorul Oficial 231/2013 din

 • Legea 112/2013, Presedintele Romaniei

  privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2013 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război

 • Decretul 407/2013, Presedintele Romaniei

  pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2013 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război

 • Hotararea 41/2013, Parlamentul Romaniei

  pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului    României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania și Regatul Țărilor de Jos (Olanda)

 • Decretul 196/2013, Curtea Contitutionala a Romaniei

  referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55 alin. (4) și (9) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Hotararea 168/2013, Guvernul Romaniei

  pentru   aprobarea  Acordului   dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind dezvoltarea utilizării pașnice a energiei nucleare, semnat la Amman la 9 ianuarie 2011

 • Hotararea 179/2013, Guvernul Romaniei

  pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brăila, precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Brăila