17 August, 2017

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAȚILOR                                                                          SENA TUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului

 

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39 din 4 iulie 2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 4 iulie 2012, cu următoarea modificare:
La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Imobilele prevăzute la alin. (1) sunt date în administrarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare cu titlu gratuit.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.


PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 18 aprilie 2013.
Nr. 107.