18 August, 2017

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAȚILOR                                                                          SENATUL

 LEGE

pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situației juridice

a unor săli și grădini de spectacol cinematografic, precum și a altor imobile

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se respinge Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47 din 11 mai 2011 privind reglementarea situației juridice a unor săli și grădini de spectacol cinematografic, precum și a altor imobile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 25 mai 2011.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

PREȘEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU


 

București, 18 aprilie 2013.
Nr. 105.